Start van hoofdcontent
nl

Deze Amstelveners kunnen geen geschikte woning vinden: "Ik word bang van de prijzen"

24 mei 2023, 16.00 uur · Aangepast 24 mei 2023, 16.11 uur · Door Celine Sulsters

Terwijl woningzoekenden er uit protest een braakliggend stuk grond bezetten en de plannen voor een te dure nieuwbouwwijk van tafel zijn geveegd, wordt in de gemeente Amstelveen gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Hoe gaat zij er de komende jaren voor zorgen dat er wél passende woningen worden gebouwd? Inwoners luidden gisteravond de noodklok over hun persoonlijke wooncrisis.

Corinne (63) wil haar woning best afstaan aan Anouk en Jordy (34), maar kan geen betaalbaar alternatief vinden - Foto: NH Nieuws / Celine Sulsters

Dat gebeurde tijdens een inspraakavond die de gemeente hield in de Amstelveense Annakerk. "De woonvisie 2023-2030 zit voor 80% in elkaar en 20% mag u vanavond invullen. Hoe wilt u wonen in Amstelveen?", was de vraag die aan de twintig à dertig aanwezigen werd voorgelegd. Veel van hen zitten zelf in een nijpende situatie, merkt NH-verslaggever Celine Sulsters als ze bij hen aanschuift. 

"Eigenlijk heb ik al mijn vrienden de afgelopen jaren zien vertrekken uit Amstelveen"

Anouk Beynon (34)

Anouk Beynon (34) bijvoorbeeld. Zij woont nu zeven jaar in voormalig ouderencomplex de Olmenhof, waar starters die geen woning konden vinden tijdelijk terecht konden. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt, dus moeten bewoners dit jaar hun spullen pakken.

De Amstelveense werkt bij een marketing start-up in Amstelveen en wil dus graag in de gemeente blijven wonen, maar een betaalbare woning ligt niet in het verschiet. "Ik sta al 15 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning", vertelt ze. "Eigenlijk heb ik al mijn vrienden de afgelopen jaren zien vertrekken uit Amstelveen. Het lijkt wel of de gemeente de leeftijdsgroep 30-40 niet wil bedienen."

Anouk heeft de liefde gevonden bij een andere Amstelveense woningzoekende: Jordy Bon (34). Toen zijn vorige relatie uitging, lukte het Jordy niet om een betaalbare woning te vinden. Via een project van de gemeente woont de economisch dakloze tijdelijk in het Grand Hotel Amstelveen, maar daar moet hij over een maand vertrekken.

"Misschien wordt het straks dan maar het Leger des Heils", verzucht hij. Anouk en Jordy zouden maandelijks beiden 700 à 800 euro kunnen ophoesten. Inmiddels zoeken ze ook samen naar een woning en hopen zo hun kansen te vergroten. "Maar ook dat is er niet in Amstelveen", zegt Anouk.

Luxe woningen

Met afgrijzen kijken ze toe hoe de beperkte ruimte die er nog is in de gemeente wordt gevuld met woningen die zij nooit zouden kunnen betalen. "Ik hoorde over de Mayor en dacht: 'Yes, daar gaat het gebeuren'", zegt Jordy lachend. Inmiddels zijn er op de plek van het oude KPMG-gebouw 315 luxe huur- en koopwoningen gerealiseerd.

NH sprak eerder met Sandra (34), die zich ergerde aan een luxe woontoren die in Amstelveen werd gebouwd, terwijl zij met haar kind bij haar moeder inwoont.

Sandra (37) woont tegen wil en dank nog bij haar moeder, en kijkt dagelijks uit op de lege flat - NH Nieuws

Tafelgenote Corinne Sieger (63) heeft wel een oplossing. Jullie kunnen in mijn huis wonen!", roept ze lachend, waarna ze op serieuze toon verdergaat: "Ik ben een scheefwoner en woon in een huis dat voor mij te groot is." Toch kan Corinne de sleutels niet zomaar overdragen aan het jonge stel. Ook zij kan namelijk geen passende woning vinden. "Ik ben al heel lang op zoek, maar je moet het ook kunnen betalen."

Slopen om te bouwen

Het groepje inwoners komt tot de conclusie dat er snel betaalbaar gebouwd moet worden voor jong én oud. Dat hoeft niet altijd op onbebouwde grond, denken zij. "Veel Amstelveense wijken zijn verpauperd. De gemeente moet meer slopen om nieuwe woningen te realiseren. Zo kun je de ruimte beter benutten", licht Corinne hun idee toe.

Een groot deel van de aanwezige inwoners ziet graag dat nieuwe betaalbare woningen 'hofjes' gaan vormen. Het idee daarvan is dat zowel jongeren als oudere bewoners elkaar helpen en voorzieningen als een gezamenlijke tuin delen. 

Een 78-jarige Amstelveense die liever niet met haar naam genoemd wil worden, wil zich alvast inschrijven. "Ik woon sinds 1982 in mijn woning en wil nu naar een seniorenwoning met een woonkamer, keuken en badkamer. Een tuin hoeft niet eens, maar ik word bang van de prijzen", vertelt ze.  

NH maakte vorig jaar onderstaande reportage over het gebrek aan geschikte seniorenwoningen. Tekst gaat verder. 

Riet maakt zich best weleens zorgen over hoe ze in de toekomst veilig en fijn kan wonen. - NH Nieuws

Voor de 29-jarige Michelle Kapel maakt het eigenlijk niet uit wáár ze woont, als ze er maar permanent kan blijven. Michelle woont nu met haar dochtertje van bijna drie jaar oud op een tijdelijke opvangplek voor economisch daklozen, maar moet binnenkort weer naar een nieuwe plek. 

"Ik kan mijn dochter niet inschrijven bij een basisschool, want dat gaat per postcode en ik weet niet waar ik straks woon", vertelt ze tegen NH. "Het is lastig, maar ik blijf strijden voor een plek."

Amstelveners eerst

'Ga bouwen voor Amstelveners' is misschien wel de belangrijkste boodschap die aanwezige inwoners gisteren aan de gemeente wilden meegeven. Het idee om woningzoekenden die aan Amstelveen gebonden zijn (in de gemeente geboren zijn of er werken) voorrang te geven op een woning wordt breed gedragen. Maatregelen die dit mogelijk maken zijn al opgenomen in de concept-woonvisie.    

In de Amstelveense Annakerk werd gisteravond druk gediscussieerd over de nieuwe woonagenda - Foto: NH Nieuws

Of de avond echt iets gaat opleveren,  daar lopen de meningen over uiteen. Anouk en Jordy voelen zich in ieder geval gehoord. "Ik ben blij met hoe het gesprek verliep en vond de avond inspirerend", zegt Anouk na afloop.

Maar er zijn ook kritische geluiden. "Ik denk dat het schijn is. Zo van: 'zie je wel, we hebben naar de inwoners geluisterd'", zegt een aanwezige. "Maar niet naar dit soort dingen gaan helpt ook niet."  

"We laten weten welke punten we wel en niet meenemen en ook waarom"

Wethouder wonen Adam Elzakalai

De input van de inwoners wordt verwerkt in een verslag. Wethouder wonen Adam Elzakalai belooft hen binnenkort precies te vertellen wat er met hun ideeën gaat gebeuren. "We gaan de dingen die we al hebben opgeschreven aanscherpen en misschien ook weer dingen aanpassen. In het verslag laten we weten wat we wel en niet hebben overgenomen en ook waarom. Vanavond debatteert de Amstelveense raad over de nieuwe woonvisie. 

Concept-woonvisie

De gemeente Amstelveen wil tot en met 2030 ongeveer 6.000 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Met de woonvisie 2023-2030 wil zij ervoor zorgen dat woningen worden gebouwd waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. In de concept-woonvisie worden de volgende hoofdpunten genoemd, waarvan sommige tijdens de inspraakavond ook naar voren kwamen. NH zette de hoofdpunten op een rijtje: 

 • Inzetten op betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten. Dat betekent: 20% in het sociale segment (huur tot 763 euro per maand) en 46% in het middensegment (huur: tot 1194 euro per maand, koop: tot 377.647 euro). Op grond in bezit van de gemeente is het aandeel sociaal minimaal 30%. 
 • De bouw van sociale en middeldure huurwoningen in nieuwbouwprojecten financieel mogelijk maken door een volkshuisvestingsfonds op te richten. Ontwikkelaars kunnen onder voorwaarden hun sociale huurwoningen afkopen via dit fonds. Dat geld wordt gebruikt om op andere plekken (meer) (sociale) huurwoningen realiseren. 
 • Tijdelijke woningen voor jongeren en spoedzoekers die in Amstelveen wonen of economisch gebonden zijn realiseren. 
 • Voldoende sociale huurwoningen toewijzen aan Amstelveners. 
 • Scheefwonen aanpakken door onder andere doorstroming onder ouderen te stimuleren met voorlichting, regelingen en subsidies. 
 •  Meer woningen bouwen en beschikbaar krijgen voor kwetsbare doelgroepen met een zorgvraag en/of begeleid wonen.
 • Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk 'levensloopbestendig' zijn. Dat betekent dat senioren met een zorgvraag er kunnen blijven wonen. Dit soort woningen zijn bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk. De gemeente wil daarnaast nieuwe woonvormen toevoegen waar ouderen met de juiste zorg oud kunnen worden. 
 • Verouderde wijken nieuw elan geven door te renoveren. 
 • Bestaande woningvoorraad optimaliseren door flats op te toppen of grote woningen te splitsen. 
 • Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen of andersoortige constructies inzetten om woningen bereikbaarder te maken voor starters. Daarnaast wil de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn om huurders van middeldure huurwoningen eigen vermogen te laten opbouwen. Bijvoorbeeld via CoKopen
 • Maatregelen nemen om sociale en middeldure huurwoningen ook echt in dat segment te behouden. Particuliere sociale huur is niet meer mogelijk. 
 • De zelfbewoningsplicht (een koper moet de eerste jaren zelf in de woning wonen) wordt verlengd naar vijf jaar. 
 • Ruimte bieden aan partijen die met nieuwe woonvormen willen experimenteren.