Start van hoofdcontent
nl

Hulp uit Laren? Overburen lijken ook tegen komst 'horizonvervuiling' in Hilversumse wijk

25 januari 2023, 11.33 uur · Aangepast 25 januari 2023, 16.46 uur · Door Redactie 't Gooi

De bewoners van de Hilversumse wijk Anna's Hoeve lijken hulp te krijgen van de overburen uit Laren. Niet alleen de Hilversummers zijn tegen de komst van een bijna 40 meter hoge zendmast, maar aan de andere kant van de gemeentegrens blijken ze ook niet te zitten wachten op deze 'horizonvervuiling'. Er ligt een politiek voorstel klaar om bij de gemeente Hilversum een klacht in te dienen. 

Vanavond vergadert de gemeenteraad in Laren. Tijdens deze politieke sessie komt Larens Behoud met een voorstel (motie) om als buurgemeente het ongenoegen over de plaatsing van de 40 meter hoge zendmast uit te spreken bij de gemeente Hilversum. De fractie hoopt op voldoende steun van de rest van de partijen zodat Laren bezwaar kan maken tegen het voornemen van het Hilversumse college.

De gedachte is dat ze straks in Laren ook tegen deze torenhoge mast moeten aankijken. Larens Behoud is van mening dat hier dan sprake zal zijn van 'horizonvervuiling' in een gebied dat een open karakter heeft. "De mast zal vanaf het grootste deel van natuurgebied de Zuiderheide zichtbaar zijn en daardoor het illusielandschap aantasten", zo schrijft raadslid Thijmen Jacobse in het voorstel. 

Serieus plan

Afgelopen september begon de 'zendmastbal' te rollen in de Hilversumse nieuwbouwwijk. Bewoners werden verrast door een brief waarin werd meegedeeld dat er een serieus plan is om bij de rioolwaterzuivering een zendmast te plaatsen voor een telefoonprovider. Deze enorme paal moet de mast vervangen die nu nog op het Philipscomplex staat. De plek in Anna's Hoeve blijkt in de ogen van het college de meest geschikte plek. Dat is de conclusie na een zoektocht van vijf jaar, zo bleek later.

Direct kwam de buurt in verweer. Naast gesprekken in het raadhuis kwam er onder meer een online-petitie om zoveel mogelijk digitale steun te krijgen tegen de komst van de telecommast. Politieke partijen stelden vragen aan het college en nu zijn de bewoners bezig zoveel mogelijk bezwaren in te dienen bij de gemeente.

Mislukte Eiffeltoren

Bewoner Joost Huijsing riep zijn buurtgenoten van de week op social media op om in de pen te klimmen richting de gemeente om zo de 'mislukte Eiffeltoren' tegen te houden. Omwonenden vinden dat deze mast niet past in hun wijk. "Het Hilversumse college lapt de eigen groenplannen aan de laars en kijkt ook niet naar de natuurvisie van de provincie Noord-Holland", schrijft hij. 

In oktober reageerde het Hilversumse college op de zendmastkwestie. De hoofdboodschap was dat de gemeente eigenlijk helemaal geen nee kan zeggen tegen plaatsing van de bijna 40 meter hoge mast. Volgens de gemeentelijke regels mag er zelfs één komen van 55 meter hoog. 

Inmiddels heeft het telecombedrijf een aanvraag ingediend bij de gemeente. Eind december is de vergunning verleend. Dat betekent dan dat er een termijn van zes weken ingaat waarin bijvoorbeeld bewoners bezwaar kunnen aantekenen. Tot dinsdag 7 februari kan dat nog. Diverse bewoners hebben dat al gedaan en wellicht volgt een officiële klacht uit Laren. Nog voor de raadsvergadering hebben D66, Groen Laren en Liberaal Laren hun steun toegezegd aan het voorstel.