Start van hoofdcontent
nl

Wanhopige Huizers worden al twaalf jaar gek van overlastgevende buurman, maar niemand grijpt in

23 november 2022, 16.28 uur · Aangepast 27 november 2022, 08.30 uur · Door Ingmar Meijer

Bewoners van een appartementencomplex in Huizen zijn de wanhoop nabij: één van hun buren zorgt al twaalf jaar voor overlast. De volgens hen 'zwaar drugsverslaafde' buurman mag ondanks al zijn fratsen steeds terugkeren in zijn woning. Het gevoel van onrust en onveiligheid groeit. De woningcorporatie grijpt maar niet in, waardoor de bewoners nu hun hoop hebben gevestigd op burgemeester Niek Meijer. 

AT5 / Luuk Koenen

De buren ervaren de man als een continue bron van overlast en gevaar. Vaak is er 's nachts geluidsoverlast. Er wordt dan onder meer keihard getimmerd in zijn woning. Maar het gaat nog veel verder dan dit. Zo zou de man ook nog stelen, dealen, inbreken en vernielingen aanbrengen in het appartementencomplex. 

In de afgelopen jaren zou hij al drie keer zijn eigen voordeur hebben ingetrapt, omdat hij zijn sleutels was vergeten. Hij zou onder invloed al eens zijn hele woning kort en klein hebben geslagen en met een fles meerdere ramen hebben gesloopt van het complex. "Het is ook voorgekomen dat hij drugs liet vallen op de vloer van de galerij. Er wonen hier ook kinderen", is een ander voorbeeld.

Ontsteltenis

Al meerdere keren heeft de politie bij hem op de stoep gestaan. Agenten hebben al een paar keer een inval gedaan in het huis en hebben gehoor gegeven aan 112-meldingen.

Een aantal keer is de Huizer opgepakt, mede omdat hij andere bewoners heeft bedreigd. Zo is te lezen in de brief. Maar telkens kan hij tot ontsteltenis van zijn buren ongestraft terugkeren in zijn woning. 

"Hij zit met regelmaat vast en soms daarna in een afkickkliniek. Dan komt hij weer vrij en mag keer op keer terug naar zijn appartement, waar hij steeds sneller weer afglijdt en alles weer van voren af aan begint. Dit gaat al meer dan twaalf jaar zo", melden de bewoners in de brief aan burgemeester Meijer.

Vuistdik dossier

De wanhopige bewoners wenden zich nu tot de eigen burgervader, omdat zij bij de woningcorporatie voor hun gevoel tegen een muur van onbegrip en bureaucratie aanlopen.

Woningcorporatie De Alliantie heeft begin 2021 het complex overgenomen van Mooiland, maar het vermeende vuistdikke dossier over de man is dan weer niet overgedragen, zo blijkt. De nieuwe verhuurder was niet op de hoogte van de overlastgevende bewoner en heeft tegen de buren gezegd dat zij een nieuw dossier moeten gaan opbouwen. 

Hoe houd je situatie met mensen met verward gedrag beheersbaar?

De geanonimiseerde brief van de bewoners is voor de Partij van de Arbeid (PvdA) aanleiding om het probleem van verwarde mensen aan te kaarten in de Huizer politiek. Komende dinsdag komt dit onderwerp aan bod tijdens de commissie Sociaal Domein. De sociaaldemocraten willen onder meer weten wat de gemeente kan doen om de situatie beheersbaar te houden of te krijgen in situaties met inwoners die verward gedrag vertonen.

De Huizer sociaaldemocraten constateren dat het probleem weer groter wordt. Het aantal mensen met verward gedrag weer stijgt, zo geven zij aan."Nabellen leert dat de politie vaak op dezelfde adressen  aanrijdt en daar eigenlijk niet op is ingesteld. Ook de woningbouwcorporatie ziet een toename. Zij geeft bovendien aan dat maatregelen nemen veel tijd kost. Dit heeft vaak zijn weerslag op de omwonenden. Het zorgt voor onrust en een onveilig gevoel. In een aantal gevallen tast dat het woonplezier aan. Daar is de klachtenbrief van deze bewoners een voorbeeld van. Voor omwonenden duurt een aanpak, lees dossieropbouw, vaak lang waardoor niet alle overlast meer wordt gemeld, geeft de  woningbouwcorporatie bij ons aan. ", aldus de PvdA.

De boodschap om qua meldingen weer opnieuw te beginnen was al frustrerend voor de huurders, maar vervolgens is er bij De Alliantie geen doorkomen aan. Hun klachten komen niet door of worden slecht verwerkt. "Wij worden telefonisch niet te woord gestaan. Als we het klantencontactcentrum bellen, kunnen we nooit met de persoon die onze klachten hoort af te handelen doorverbonden worden. We worden niet teruggebeld en onze mails worden niet beantwoord", is hun ervaring.

Recht op leuk wonen

Als er niets gebeurt, dan is in de ogen van de bewoners wachten op die keer dat het echt uit de hand loopt. Zij willen dat voor zijn en vragen nu aan de burgemeester wat de gemeente voor hen kan doen? "Waarom hebben wij als bewoners geen recht op leuk en veilig wonen? Deze bewoner verpest het woongenot voor alle andere bewoners", is hun boodschap aan Meijer. 

De Alliantie: "Is sprake van aanhoudende en aantoonbare overlast"

Uit navraag bij De Alliantie blijkt dat de situatie bekend is op de burelen van de corporatie en dat het hier om een hardnekkig geval gaat. De woningcorporatie zegt zelfs dat er sprake is van 'aanhoudende, objectieve en aantoonbare overlast'. In verband met de privacy van de bewoners kan en wil zij niet verder uitweiden over de kwestie.

Het is wel een probleem dat de verhuurder graag de wereld uit wil hebben en zegt daar ook alles aan te doen om dat voor elkaar te krijgen. "We zoeken de samenwerking op met onze netwerkpartners zoals de gemeente, politie en maatschappelijke instellingen. Maar onze mogelijkheden zijn beperkt en hangen voor een groot deel af van de betrokken huurders om mee te werken aan een oplossing", reageert De Alliantie. 

Uiteindelijk komt het allemaal goed is de boodschap, want 'de meeste overlastzaken worden opgelost', meldt de woningbouwcorporatie. Slechts in een paar gevallen leidt de overlast tot ontruiming. De Alliantie benadrukt dat dit een langdurig traject is. Daarbij is het van belang dat er een uitgebreid dossier is van de overlastveroorzaker én de rechter een vonnis uitspreekt.

En dan nog de kritiek op de door de bewoners ervaren onbereikbaarheid. Volgens de woningcorporatie zijn er vele manieren om in contact te komen met hen. Dat kan via een persoonlijk gesprek op kantoor, de mail, een app, de website en zelfs de chat.