Start van hoofdcontent
nl

Parkeerdruk neemt toe, Laren bezint zich op nieuw parkeerregime

19 september 2022, 15.52 uur · Aangepast 19 september 2022, 16.02 uur · Door Ingmar Meijer

Is het einde van de blauwe parkeerschijf in het centrum van Laren in zicht? De gemeente onderzoekt een nieuw parkeerregime, om de druk op parkeerplaatsen te verminderen. Het is nu al lastig om een plekje te vinden en Laren verwacht dat die zoektocht alleen maar lastiger wordt.

Het centrum van Laren is een parkeerschijfzone - NH Nieuws

Het vinden van een parkeerplaats in hartje Laren en rond het Singer (museum en theater) is nu vaak al lastig. Die zoektocht wordt naar verwachtig alleen nog maar moeilijker.

Dat eindeloos speuren vermindert de aantrekkelijkheid van het dorp, meent het college van burgemeester en wethouders. Het dorp heeft daarom, met enige spoed, behoefte aan creatieve oplossingen. 

Pendelbusje

Zelf heeft de gemeente enkele wilde ideeën. Zo speelt Laren met de gedachte om winkel- en museumpersoneel hun auto op afstand van hun werkplek te laten parkeren, zodat bezoekers dichtbij kunnen parkeren. Of om op drukke momenten bezoekers hun wagen buiten het centrum te laten zetten en hun weg naar winkels of museum te vervolgen met een pendelbusje. Daarbij is ook een ander parkeerregime dan de huidige blauwe schijf een optie. 

Maar er is absoluut nog niets in beton gegoten, want het college wil vooral weten wat de ideeën en meningen zijn van de Laarders, ondernemers en Singer Laren zelf. Wethouder Frits Westerkamp meldt dat de gemeente 'sterk hecht' aan wat de samenleving vindt, eind dit jaar zal Laren polsen wat inwoners in gedachten hebben. 

Rondom Singer

Het eerste wat daarbij aan bod komt is de parkeersituatie rondom het Singer, want daar is de parkeerdruk al lang heel hoog. Met grote, nieuwe tentoonstellingen op komst, waaronder die van Kees van Dongen vanaf januari 2023, vreest Laren dat er nog meer bezoekers en dus ook auto's komen naar het museum. 

"We zijn terughoudend om maatregelen te nemen waar geen draagvlak voor is"

wethouder frits westerkamp

Het is de bedoeling om het grote parkeerplein op de Hein Keverweg voor het nieuwe jaar beter te gaan benutten. Hier wil Laren starten met een proef. Om snel een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld langparkeerders overdag en 's nachts en kortparkeerders op dit terrein laat de gemeente nog tot en met begin oktober onderzoek doen. "Op basis van deze gegevens wordt duidelijk welke parkeermotieven op dit parkeerterrein te onderscheiden zijn", aldus Westerkamp.

Achter een slagboom?

Het onderzoek moet uitwijzen welke creatieve maatregelen hier genomen kunnen worden. Is dat ook hier, net zoals in het centrum, het invoeren van een parkeerschijfzone? Of komt hier betaald parkeren achter een slagboom? 

De uitkomsten van het onderzoek naar parkeergedrag bij het Singer zal in november en december besproken worden met inwoners en ondernemers. Nadat de gemeente heeft opgehaald hoe zij denken over het verminderen van de parkeerdruk gaan de ambtenaren begin 2023 echt aan de slag met concrete oplossingen voor dit probleem. In februari komt het college met een update.

Duidelijk beeld

Laren hoopt na het uitgebreid bevragen van inwoners en ondernemers op een breed gedragen oplossing, maar houdt hierbij wel een slag om de arm. Als er geen duidelijk beeld naar voren komt hoe de parkeerdruk te verminderen is, dan kan het zomaar zijn dat de gemeente besluit niet of nauwelijks iets te veranderen. "We zijn terughoudend om maatregelen te nemen waar geen draagvlak voor is", luidt de uitleg van de verkeerswethouder.

Morrelen aan vertrouwde verkeer- en parkeersituaties is namelijk geen sinecure, het roept geheid weerstand op. Dat realiseert Westerkamp zich goed. "Parkeren en het verdelen van parkeerruimte is een gevoelig onderwerp. Er is ook een spanningsveld tussen de leefbaarheid en verkeersveiligheidsbelangen die de gemeente wil waarborgen."