Start van hoofdcontent
nl

Museum Cobra benadrukt belang gemeentesubsidie om 'hoopvol' toekomstplan waar te maken

11 juni 2024, 06.30 uur · Aangepast 11 juni 2024, 19.43 uur · Door Jessie Eickhoff

Een nieuwe identiteit, meer samenwerkingen en een andere marketingstrategie: met een nieuw toekomstplan wil Museum Cobra, zoals het Cobra Museum voor Moderne Kunst sinds deze maand heet, meer fondsen én meer bezoekers trekken. Maar om dit waar te kunnen maken, heeft het museum eerst de toezegging van de gemeente Amstelveen nodig dat het nog een paar jaar subsidie krijgt.

Cobra Museum - Foto: NH Media

Het toekomstplan dat het museum gisteravond aan de Amstelveense raad presenteerde, moet behalve de gemeente ook financiers, partners en bezoekers overtuigen om het museum voor in ieder geval de komende drie jaar te laten voortbestaan. Eigenlijk zou het raadsgesprek pas in het najaar zijn, maar het werd vervroegd naar gisteravond.

"Kunstenaars, organisatoren van tentoonstellingen en sponsors durven pas samen te werken als de subsidie vanuit de gemeente toegekend is", vertelt Carl Stal van het bestuur van Museum Cobra tijdens het raadsgesprek. Hij hoopt de gemeente te overtuigen subsidie toe te kennen, zodat mogelijke partners zich daarna wél aan het museum durven te binden.

Deze subsidie voor 2025, 2026 en 2027 bedraagt per jaar minimaal 1.400.000 euro. Daarnaast vraagt Museum Cobra aan de gemeente om de achterstallige huurbedragen van vorig jaar kwijt te schelden en als eigenaar van het pand noodzakelijke verbouwingskosten te betalen, rekening houdend met achterstalligheid en de vernieuwingsplannen van het museum. 

Al eerder presenteerde het museum een reddingsplan, maar de gemeente vond het plan te beknopt en de financiële risico's te groot. "Het museum heeft haar kansen vooral laten liggen door geen creatievere vormen van financiering, tentoonstellingsprogramma en randprogrammering uit te denken", schreef de Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC).

Van Cobra Museum naar Museum Cobra

Het nieuwe reddingsplan, ook wel het toekomstplan ‘Van Cobra Museum naar Museum Cobra’ genoemd, is met 63 pagina's een stuk uitgebreider. De naamswijziging sluit aan bij de nieuwe identiteit: het is in eerste instantie een 'toonaangevend en eigentijds' museum en wordt in tweede plaats geïnspireerd door het oorspronkelijke gedachtegoed van de Cobra-beweging.

Er komen hedendaagse tentoonstellingen die reflecteren op het gedachtegoed of aansluiten bij de inclusieve waarden van Cobra, een permanente tentoonstelling over deze beweging en tentoonstellingen om jeugd en talent bij het museum te betrekken. Behalve beeldende kunst zullen ook installaties, nieuwe media, poëzie, literatuur en muziek onderdeel zijn van de tentoonstellingen.

Met samenwerkingen zal worden geprobeerd om een breder publiek te trekken, benadrukt het museum. Bestaande samenwerkingen worden versterkt en er worden nieuwe aangegaan, waaronder met de ANWB, NS, de ondernemersvereniging van Amstelveen, de grote internationale gemeenschap uit Amstelveen en Amstelveense scholen.

Zo gaat het museum voor de tentoonstelling over 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname intensief samenwerken met de Surinaamse gemeenschap en komt er een educatieprogramma met workshops voor Amstelveense scholieren uit groep 8. Het werk van de jeugd zal in het museum worden tentoongesteld. 

Mommyinfluencers om gezinnen te lokken

Ook de marketingstrategie is gericht op gezinnen. Het museum wil dat doen met online-campagnes, met name op Facebook en Instagram en de online-kanalen van tijdschriften en dagbladen. Onder andere mommyinfluencers worden genoemd in het toekomstplan.

Ook hoopt het museum publiek uit een wijdere omtrek te trekken. Waar de marketing voorheen vooral op Amsterdam en Amstelveen was gericht, komt er nu ook extra aandacht voor andere nabijgelegen plaatsen in de Metropoolregio Amsterdam, zoals Aalsmeer, Uithoorn, Haarlem en Almere.

"Wij denken dat de begroting reëel is en niet ambitieus"

Carl Stal, bestuur Museum Cobra

Voor de plannen is veel geld nodig. Om financieel rond te komen wil het museum bijna de helft van de tentoonstellingskosten financieren via sponsoring, fondsenwerving en particuliere donaties, en moeten de bezoekersaantallen jaarlijks 10 procent stijgen. In 2027 moeten ongeveer 84.000 mensen het museum bezoeken. "Wij denken dat de begroting reëel is en niet ambitieus", benadrukt Stal tijdens het raadsgesprek. 

Ruimte voor financiële tegenvallers

In de begroting zit ruimte voor financiële tegenvallers, vervolgt Stal. Zo is de bijdrage vanuit de Business Club Cobra - een netwerk van bedrijven die zich voor langere tijd financieel aan het museum hebben verbonden - waarvan de hoogte in de begroting als onzeker beschouwd - en heeft Marius Touwen een andere sponsor geregeld. Deze instelling wil op jaarbasis 100.000 euro in het museum stoppen, met als voorwaarde dat de gemeente de meerjarige subsidie toekent.

"Het ziet er erg hoopvol uit", zegt Philip Bodenstaff, burgerlid van 50Plus, over het toekomstplan.

Op 26 juni is er eventueel een extra raadsgesprek over dit onderwerp, op 10 juli is er een raadsdebat en op 17 juli wordt de knoop doorgehakt.