Start van hoofdcontent
nl

Woningmarkt piept en kraakt, maar Huizen bouwt niets: dit is hoe dat zit

15 mei 2024, 07.30 uur · Aangepast 15 mei 2024, 16.15 uur · Door Ingmar Meijer & Pieter Witte

Huizer woningzoekenden hoeven er op korte termijn niet op te rekenen dat ze in eigen dorp makkelijk aan een huis komen. Net als de rest van het land gaat de gemeente gebukt onder woningnood, maar de druk om wat nieuws te bouwen lijkt er in Huizen niet te zijn. Bouwplannen zijn er wel, maar van het daadwerkelijke bouwen komt maar weinig terecht.

Locatie Silverdome Huizen - Foto: Pieter Witte

Het toen kersverse Huizer gemeentebestuur van VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 presenteerde twee jaar geleden trots hun plannen. Ze kondigden aan op het gebied van woningbouw eerst de bestaande lijst met locaties 'up-to-date' te maken om daarna met de Huizers te gaan praten. Over echt bouwen werd nog amper gesproken. 

De conclusie van NH dat Huizen daarmee de woningmarkt de komende jaren op slot zou gooien, deelden de - toen nog te benoemen - nieuwe wethouders totaal niet. Dat lijkt nu toch wel degelijk het geval: er is nog bijna niets gebouwd.

Succesfactor

Bijna twee jaar verder, dik anderhalf jaar later dan bedacht, is de lijst met potentiële bouwlocaties blijkbaar eindelijk scherp op het netvlies en is het nu dan echt tijd om met Huizers te gaan praten hoe de woningmarkt aangepakt moet worden en waar er gebouwd kan gaan worden. Maar dat moet dan wel gaan gebeuren.

De 'succesfactor' voor een gezonde woningmarkt in Huizen lijkt nu een 'woonconferentie' te zijn. Langs de Huizer wegen staan inmiddels borden met daarop de aankondiging van die woonconferentie. Ook via de socialmediakanalen kondigt Huizen deze bijeenkomst al aan.

Wanneer deze sessie met de inwoners moet gaan plaatsvinden, is alleen nog onduidelijk. "Ergens voor de zomer", is de weinig zeggende reactie van de gemeente.

Toekomstbepalend

Huizen hecht veel waarde aan deze woonconferentie. Het gemeentebestuur zegt goed te willen luisteren naar de wensen, behoeften en ideeën van de eigen inwoners. Of de uitkomst van deze, schijnbaar toekomstbepalende, bijeenkomst meteen ook de nieuw te varen woonkoers gaat bepalen, weet de gemeente niet.

Het enigszins onduidelijke antwoord luidt: "Dat moet bezien worden. De samenleving en ook zeker de gemeenteraad hebben hier een belangrijke rol in". 

"Huizen heeft veel kwaliteiten die soms op gespannen voet staan met woningbouw"

Gemeente Huizen

Huizen wil dus met inbreng van de eigen samenleving de woonbehoefte scherp krijgen. Alleen, hoe daarna verder te gaan, blijft onduidelijk.

Komt er een duidelijke koers uit? Is het dan glashelder hoeveel woningen erbij komen? Waar die moeten nieuwe stulpjes komen te staan en wanneer moeten die nieuwe huizen er dan zijn? Allemaal vragen waar heldere en verduidelijkende antwoorden op uitblijven en waardoor het er allemaal niet op lijkt dat Huizen snel nieuwe woningen gaat toevoegen en daarmee werkt aan de woningnood.

Kenmerkende maar

De gemeente zegt de urgentie van nieuwbouw zeker wel te voelen, maar plakt daar haast meteen een kenmerkend 'maar' aan vast. "In heel Nederland, zo ook de regio en Huizen, is vraag naar woningen. Tegelijkertijd heeft Huizen veel kwaliteiten die soms op gespannen voet staan met woningbouw", luidt de reactie uit het gemeentehuis. Welke dit zijn, laat de gemeente in het midden, maar een beschermd dorpsgezicht zou een van die kwaliteiten kunnen zijn.

Zoals gezegd, zijn er al voldoende plannetjes. De gemeente heeft zo'n veertien projecten op de rol die over een periode van 26 jaar 648 nieuwe woningen zouden moeten opleveren. Maar het gaat voornamelijk om projecten die nog in een beginnend stadium zijn of het betreft plannen die al even stil liggen, zoals bijvoorbeeld Silverdome of het ‘Blokkerblok’.

Andere projecten duren veel langer dan gedacht. Zoals De Trappenberg, waar dit jaar al 270 seniorenwoningen hadden moeten komen. Dat wordt nu pas over ruim twee jaar.

Parkeernorm

Bij Silverdome, op de plek van de voormalige discotheek, moeten 53 woningen verrijzen. Maar vanwege de enorm gestegen bouwkosten heeft de initiatiefnemer besloten te wachten tot de markt weer beter is. De bouwer zag eigenlijk nog wel een kans om het complex te realiseren, maar het college wilde, om aan de parkeernorm te voldoen, toch dat er een half verdiepte parkeergarage komt.

Vorige week maakte Huizen nog bekend dat Verwelius dit hele project nu overneemt. Het Huizer bouwbedrijf gaat het plan wel aanpassen en versoberen en zegt zeker twee jaar nodig te hebben om het complex aan de Bestevaer te kunnen realiseren.

Foto: NH Gooi / Pieter Witte

Verder zijn er nog ideeën voor het Holleblok, de Kostmand, Visio, de Oude Haven, de Trompstraat, bouwen in en op het water, diverse locaties aan de Huizermaatweg, het Lumenpand en de Keuchenniusstraat.

De ontwikkeling van de laatstgenoemde locatie kan volgens de gemeente na de zomer van start gaan. Verder staat alles nog in de steigers.

Prille plannen

Een aantal projecten komt woensdag aan bod als de raadscommissie vergadert. De Huizer politiek bekijkt dan de eveneens nog prille plannen voor het Blokkerblok aan de Kerkstraat, waar 34 woningen moeten komen, en de bedachte woningbouw op Sportpark De Wolfskamer. Daar is volgens het college ruimte voor 180 tot 200 woningen als het sportcomplex gerenoveerd is.

Maar die renovatie is nog niet in steen gebeiteld, aangezien de twee voetbalclubs – SV Huizen en De Zuidvogels – een ander idee dan de gemeente hebben over de invulling daarvan. Beide partijen hebben een duidelijke eigen variant en dat gaat dan vooral over het aantal gewenste velden na 'de optimalisatie van het sportcomplex'. 

Sociale huur

De bouw van koopwoningen laat dus nog wel even op zich wachten. Maar dan zijn er nog de sociale huurwoningen. Daarbij heeft Huizen de laatste jaren ook geen fijn trackrecord. In 2022 kwam er effectief welgeteld maar één sociale huurwoning bij. Wat heeft de nabije toekomst te bieden? Dat weet eigenlijk ook niemand. Aantallen durft de gemeente niet te noemen.

Halverwege vorige maand maakte Huizen bekend nieuwe prestatieafspraken te hebben gemaakt met onder meer woningcorporatie De Alliantie. Tot en met 2027 is het credo vooral 'goed en betaalbaar wonen', alleen is volstrekt onduidelijk hoe meetbaar deze afspraken zijn. Zo is er bijvoorbeeld niets duidelijk over het aantal te realiseren nieuwe sociale huurwoningen.

Dat komt doordat de corporatie nog niet weet hoeveel woningen zij mag gaan bouwen. En dat heeft weer alles te maken met die doorslaggevende woonconferentie. Daarmee is de woningbouwcirkel van dit gemeentebestuur weer rond.